Қан орталығындағы донор/пациент туралы ақпараттың құпиялылығы

Қан орталығындағы донор/пациент туралы ақпараттың құпиялылығы

Ақпараттың құпиялылығы-белгілі бір ақпаратқа қол жеткізген адамның орындауы үшін мұндай ақпаратты иесінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға бермеуі міндетті талап. Қан орталығындағы құпия ақпарат донорлар және қан тапсыруға жіберілмеген адамдар туралы ақпарат, оның ішінде паспорттық деректер, донация фактісі мен түрі, өткен немесе қазіргі аурулар, емдеу, диспансерлік есеп және тест нәтижелері, сондай-ақ пациенттердің (болжамды реципиенттер мен ақылы негізде зерттелетін пациенттердің) денсаулығы туралы дербес ақпарат болып табылады.

Құпия ақпаратты қорғау-белгілі бір ақпаратқа қол жеткізген адамның оны иеленушінің келісімінсіз деректерді үшінші тұлғаларға бермеуі үшін міндетті талап.

Шығыс Қазақстан облыстық қан орталығында кеңінен таратуға арналмаған ақпаратты ашу (беру) жағдайында донорлардың/пациенттердің мүдделерін қорғау, сондай-ақ құпия ақпараты бар құжаттармен (жазбалармен) жұмыс істеудің тиісті ережелерін сақтау мақсатында “құпия ақпаратты пайдалану және қорғау Қағидалары” (бұдан әрі-қағидалар) әзірленді. Бұл ережелер қан орталығының барлық қызметкерлеріне қолдануға арналған және құпия ақпаратты (қағаз нұсқасында және электрондық форматта) қамтитын құжаттармен (жазбалармен) жұмыс істеу тәртібін реттейді.

Құпия ақпаратқа қол жеткізу олардың қызметтік міндеттерін орындауы үшін қажет қан орталығының қызметкерлері осы Ережелермен қол қою арқылы танысып, оны бұзғаны үшін ықтимал жауапкершілік туралы ескертілді. Құпия ақпаратты қамтитын мәліметтермен жұмыс істеуге құпия ақпаратты жария етпеу туралы Жеке жазбаша міндеттемеге қол қойған тұлғалар жіберіледі, ол бір данада жасалады және қызметкердің жеке ісінде сақталады. Құпия ақпараты бар құжатты алған қызметкер оның сақталуын қамтамасыз ету үшін шаралар қабылдауға және ондағы мәліметтерді бөгде адамдармен сондай ақ қан орталығының қызметкерлерімен әңгімелесу кезінде, егер бұл олардың қызметтік міндеттерін орындау үшін талап етілмесе, жария етпеуге міндетті. Құпия ақпараты бар мәліметтерді жария ету немесе құжаттардың жоғалуы төтенше жағдай болып табылады және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген салдарға әкеп соғады. Мұндай мәліметтерді жария еткені үшін оларды жария етуге жол берген немесе олармен жұмыс істеу тәртібін бұзған қызметкер жауапты болады.

МӘМС арқылы медициналық көмекті қалай алуға болады?«Шығыс Қазақстан ғылыми-әдістемелік «Дарын» орталығы» КМҚК Донор күнін өткізді

БАЙЛАНЫСТАР

070016, Қазақстан Республикасы,
Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қаласы,
Көкжал Барақ к-сі, 11 – үй
Телефон: 8 (7232) 70-44-00
Факс: 8 (7232) 70-44-33