Мемлекеттік сатып алу бойынша НҚА

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061
1994 жылғы 27 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі қабылдаған Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы бөлім) (25.06.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен))

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30479065
“Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы” 2009 жылғы 18 қыркүйектегі № 193-IV Қазақстан Республикасының Кодексі (25.05.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1024035
Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы 2001 жылғы 16 шілдедегі № 242-II Қазақстан Республикасының Заңы (29.06.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30617206
“Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы” 2010 жылғы 2 сәуірдегі № 261-IV Қазақстан Республикасының Заңы (29.06.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38910832
Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V Еңбек кодексі (26.06.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34050877
“Мемлекеттік сатып алу туралы” 2015 жылғы 4 желтоқсандағы № 434-V Қазақстан Республикасының Заңы (29.06.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=37312788
“Құқықтық актілер туралы” 2016 жылғы 6 сәуірдегі № 480-V Қазақстан Республикасының Заңы (16.05.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30500538
Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, фармацевтикалық қызметтерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 қазандағы № 1729 қаулысы (30.05.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37934834#pos=1;-70
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1181 қаулысы тауарларды өндіретін және (немесе) беретін, жұмыстарды орындайтын, қызметтерді көрсететін Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктерінен және Қазақстан Республикасы мүгедектерінің қоғамдық бірлестіктері құрған ұйымдардан сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің жекелеген түрлерінің тізбесін бекіту және Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы (24.12.2018 жылғы жағдай бойынша өзгерістермен).

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30004913
Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі Төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы № 16-НҚ табиғи монополиялар субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөлімі туралы бұйрығы (08.08.2019 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34515777
“Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 11 желтоқсандағы № 648 бұйрығы (01.07.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен)

БАЙЛАНЫСТАР

070016, Қазақстан Республикасы,
Шығыс Қазақстан облысы,
Өскемен қаласы,
Көкжал Барақ к-сі, 11 – үй
Телефон: 8 (7232) 70-44-00
Факс: 8 (7232) 70-44-33